News:如果有问题或者友链请加QQ:36516475

新版N合一加速脚本【BBR-BBRPLUS-锐速】

独立账号 2479 0 条

QQ截图20200207224958.png

新版内核加速,请先安装加速,不要在生产环境的机器上测试效果,防止出现问题。

wget -N --no-check-certificate "https://github.000060000.xyz/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

bash <(curl -Lso- https://git.io/kernel.sh )
发表我的评论

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址