News:如果有问题或者友链请加QQ:36516475

#CloudCone#-$20/年/512M内存/20GB SSD空间/2TB流量/1Gbps端口/KVM/洛杉矶CN2 GIA

独立账号 1061 0 条

QQ截图20191217134350.png

Turbo-19Yx1
每年
1 vCPU Core
512 MB RAM
20 GB RAID-10 SSD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
价格:20美元/年
购买地址:点击购买

Turbo-19Yx2
每年
1个vCPU核心
1 GB RAM
raid 10 30 GB固态硬盘
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB的带宽
免费AnyCast DNS
价格:22.05美元/年
购买地址:点击购买

Turbo-19x1
每月
免费每日备份
1个vCPU核心
1 GB RAM
10 GB raid 10 SSD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB的带宽
免费AnyCast DNS
价格:3.2美元/月
购买地址:点击购买

先充值后才能购买

速度测试:173.82.2.222
http://la.lg.cloudc.one/100MB.test

发表我的评论

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址